Language of document : ECLI:EU:F:2014:205

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

10 septembrie 2014

Cauza F‑36/09 DEP

Kate Armitage‑Wilson

împotriva

Oficiului European de Poliție (Europol)

„Funcție publică – Procedură – Stabilirea cheltuielilor de judecată”

Obiectul:      Cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată introdusă în temeiul articolului 92 din Regulamentul de procedură de doamna Armitage‑Wilson, în urma hotărârii pronunțate în cauza Armitage‑Wilson/Europol (F‑36/09, EU:F:2010:62)

Decizia:      Stabilește cuantumul total al cheltuielilor de judecată pe care doamna Armitage‑Wilson le poate recupera de la Oficiul European de Poliție la 1 343,18 euro, sumei respective aplicându‑i‑se dobânzi moratorii de la data comunicării prezentei ordonanțe până la data plății, rata acestora fiind calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în perioada sus‑menționată, majorată cu două puncte.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Elemente care trebuie luate în considerare – Acord privind onorariile încheiat între o parte și avocatul său – Excludere

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 91 lit. (b)]

Instanța Uniunii nu este abilitată să fixeze onorariile datorate de părți propriilor avocați, ci să stabilească cuantumul limită în care aceste onorarii pot fi recuperate de la partea obligată la plata cheltuielilor de judecată. Rezultă de aici că dovada plății cheltuielilor a căror recuperare se solicită nu este necesară în vederea stabilirii de către Tribunal a cheltuielilor recuperabile.

Astfel, atunci când se pronunță asupra unei cereri de stabilire a cheltuielilor de judecată, instanța Uniunii nu trebuie să ia în considerare un eventual acord încheiat în această privință între partea interesată și reprezentanții sau avocații săi.

Prin urmare, faptul că printr‑un acord încheiat între reclamant și avocații săi s‑a decis că aceasta nu va plăti niciun onorariu avocaților este lipsit de relevanță în privința dreptului reclamantului de a recupera cheltuielile efectuate în cadrul procedurii principale.

(a se vedea punctele 14, 19 și 20)

Trimitere la:

Curte: Ordonanța Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisia, 318/82, EU:C:1985:438, punctul 2; Ordonanța C.A.S./Comisia, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, punctul 13, și Ordonanța Kronofrance/Germania și alții, C‑75/05 P‑DEP și C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, punctul 30