Language of document : ECLI:EU:F:2014:202

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2014 m. rugsėjo 10 d.

Byla F‑38/09 DEP

Breige Martin

prieš

Europos policijos biurą (Europolą)

„Viešoji tarnyba – Procesas – Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Dalykas:      Prašymas dėl atlygintinų bylinėjimosi išlaidų nustatymo, B. Martin pateiktas pagal Procedūros reglamento 92 straipsnį po to, kai buvo priimtas Sprendimas Martin / Europolas (F‑38/09, EU:F:2010:64).

Sprendimas:      Bendra bylinėjimosi išlaidų, kurias Europos policijos biuras turi atlyginti B. Martin, suma yra 1 343,18 eurų; ji apima palūkanas, mokėtinas nuo šios nutarties įteikimo dienos iki mokėjimo dienos, apskaičiuotas pagal Europos Centrinio Banko nustatytą per aptariamą laikotarpį pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikytą palūkanų normą, ją padidinus dviem procentiniais punktais.

Santrauka

Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti – Šalies ir advokato sudarytas susitarimas dėl honoraro – Neįtraukimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

Sąjungos teismui nesuteikta įgaliojimų nustatyti šalių advokatams mokamo honoraro dydžio, tačiau jis gali nustatyti maksimalią atlyginimo, kurį gali padengti šalis, iš kurios priteistos bylinėjimosi išlaidos, sumą.

Remiantis tuo, darytina išvada, jog tam, kad Tarnautojų teismas nustatytų atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydį, nebūtina įrodyti, kad prašytos atlyginti bylinėjimosi išlaidos buvo sumokėtos.

Priimdamas sprendimą dėl prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas Sąjungos teismas neturi atsižvelgti į galimą suinteresuotosios šalies ir jos atstovų ar patarėjų sudarytą susitarimą.

Todėl tai, kad pagal ieškovės ir jos advokatų sudarytą susitarimą pirmoji jiems nemokėjo jokio honoraro, neturi įtakos jos teisei reikalauti atlyginti pagrindinėje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

(žr. 14, 19 ir 20 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Nutarties Leeuwarder Papierwarenfabriek / Komisija, 318/82, EU:C:1985:468, 2 punktas; Nutarties C. A. S. / Komisija, C‑204/07 P-DEP, EU:C:2009:526, 13 punktas ir Nutarties Kronofrance / Vokietija ir kt., C‑75/05 P-DEP ir C‑80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, 30 punktas.