Language of document :

2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Breige Martin prieš Europolą

(Byla F-38/09)

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovas: Breige Martin (Dublinas, Airija), atstovaujamas P. de Casparis

Atsakovas: Europos policijos biuras (Europolas)

Ginčo dalykas bei aprašymas

2008 m. birželio 12 d. Sprendimo, kuriuo ieškovui pranešama, kad nėra galimybės jam pasiūlyti nuolatinės darbo vietos, ir 2009 m. sausio 7 d. Sprendimo, kuriuo atmesta apeliacija dėl pirmojo sprendimo, panaikinimas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2008 m. birželio 12 d. Sprendimą, kuriuo atsakovas pranešė ieškovui, kad negali jam pasiūlyti nuolatinės darbo vietos, ir 2009 m. sausio 7 d. Sprendimą, priimtą dėl apeliacijos, kuriame teigiama, kad ieškovo pareikštos pretenzijos dėl 2008 m. birželio 12 d. Sprendimo yra nepagrįstos.

Priteisti iš Europolo bylinėjimosi išlaidas.

____________