Language of document :

Beroep ingesteld op 2 april 2009 - Doyle / Europol

(Zaak F-37/09)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Nederland) (vertegenwoordiger: P. de Casparis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van 12 juni 2008 waarbij verzoekster is meegedeeld dat haar geen vaste functie kon worden aangeboden alsmede van het besluit van 7 januari 2009 waarbij de klacht tegen het eerste besluit is afgewezen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 12 juni 2008 waarbij verweerder verzoekster heeft meegedeeld dat hij haar geen vaste aanstelling kon aanbieden alsmede van het op de klacht genomen besluit van 7 januari 2009 waarbij verzoeksters grieven tegen het besluit van 12 juni 2008 ongegrond zijn verklaard;

verwijzing van Europol in de kosten van de procedure.

____________