Language of document :

Жалба, подадена на 2 април 2009 г. - Armitage-Wilson/Европол

(Дело F-36/09)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Kate Armitage-Wilson (Хага, Нидерландия) (представител: W. J. Dammingh)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Предмет на производството

Отмяна на решението от 12 юни 2008 г., с което жалбоподателят се уведомява за невъзможността да му се предложи постоянна длъжност, както и на решението от 7 януари 2009 г., с което се отхвърля подадената срещу първото решение жалба.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 12 юни 2008 г., с което ответникът е посочил на жалбоподателя, че не може да му предложи постоянно назначение, както и решението, постановено по жалба на 7 януари 2009 г., с което изложените от жалбоподателя твърдения за нарушения срещу решението от 12 юни 2008 г. се приемат за неоснователни,

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.

____________