Language of document :

Tožba, vložena 2. aprila 2009 - Armitage-Wilson proti Europolu

(Zadeva F-36/09)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Kate Armitage-Wilson (Haag, Nizozemska) (zastopnik: W. J. Dammingh)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 12. junija 2008, s katero je bilo tožeči stranki sporočeno, da ji ni mogoče ponuditi stalnega delovnega mesta, in odločbe z dne 7. januarja 2009 o zavrnitvi pritožbe, ki je bila vložena zoper prvo odločbo.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 12. junija 2008, s katero je tožena stranka tožeči stranki sporočila, da ji ne more ponuditi stalnega delovnega mesta, in odločba, ki je bila na podlagi pritožbe izdana 7. januarja 2009, s katero so bili očitki, ki jih je tožeča stranka uveljavljala zoper odločbo z dne 12. junija 2008, razglašeni za neutemeljene;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov.

____________