Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 - Doyle v. Euroopan poliisivirasto (Europol)

(Asia F-37/09)1

(Henkilöstö - Europolin henkilöstö - Sopimuksen uudistamatta jättäminen - Toistaiseksi voimassa oleva sopimus - Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla - Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Alankomaat) (edustajat: aluksi asianajaja P. de Casparis, sittemmin asianajajat W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol) (asiamiehet: D. Neumann ja D. El Khoury, avustajinaan asianajajat B. Wägenbaur ja R. Van der Hout)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen 12.6.2008 tehdyn päätöksen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei hänelle ollut mahdollista tarjota vakituista työtä, sekä sen 7.1.2009 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin ensimmäisestä päätöksestä tehty valitus, kumoaminen

Tuomiolauselma

Päätös, joka on tehty 12.6.2008 ja jolla Euroopan poliisivirasto (Europol) on kieltäytynyt tarjoamasta Margaret Doylelle toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, kumotaan.

Europol velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 167, 18.7.2009, s. 26.