Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 - Martin v. Evropský policejní úřad (Europol)

(Věc F-38/09)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci Europolu / Personnel d'Europol - Neprodloužení smlouvy /Non-renouvellement d'un contrat - Smlouva na dobu neurčitou - Článek 6 služebního řádu pro zaměstnance Europolu /Article 6 du statut du personnel d'Europol - Zásada ochrany práva na obhajobu / Principe du respect des droits de la défense"

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Breige Martin (Dublin, Irsko) (zástupci: původně P. de Casparis, advokátka, poté W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol) (zástupci: D. Neumann a D. El Khoury, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem a R. Van der Houtem, advokáty)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2008, kterým byla žalobkyně informována o nemožnosti nabídnout jí trvalé zaměstnání, jakož i rozhodnutí ze dne 7. ledna, kterým byla zamítnuta její stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 12 června 2008, kterým Evropský policejní úřad (Europol) @@.

Europolu se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 167, 18.7.2009, s. 26.