Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. prosinca 2015. uputio Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Secretary of State for the Home Department protiv Davida Davisa, Toma Watsona, Petera Bricea, Geoffreyja Lewisa

(predmet C-698/15)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Secretary of State for the Home Department

Tuženici: David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

Prethodna pitanja

Uspostavlja li presuda Suda u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland i Seitlinger, ECLI:EU:C:2014:238 (u daljnjem tekstu: Digital Rights Ireland) (uključujući osobito točke 60. do 62. ) obvezne zahtjeve prava Unije primjenjive na nacionalni sustav države članice koji uređuje pristup podacima zadržanima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom s ciljem usklađivanja s člankom 7. i člankom 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja EU-a)?

Proširuje li presuda Suda u predmetu Digital Rights Ireland područje primjene članka 7. i članka 8. Povelje EU-a u odnosu na područje primjene članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) kako je uspostavljeno u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava (ESLJP)?

____________