Language of document :

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλετο Tribunalul Comercial Cluj (Ρουμανία) στις 14 Νοεμβρίου 2011 -SC Volksbank România SA κατά Andreia Câmpan και Ioan Dan Câmpan

(Υπόθεση C-571/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunalul Comercial Cluj

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: SC Volksbank România SA

Αναιρεσίβλητοι: Andreia Câmpan και Ioan Dan Câmpan

Προδικαστικά ερωτήματα

Εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 2, η εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα των ρητρών δεν μπορεί να αφορά ούτε τον καθορισμό του κυρίου αντικειμένου της συμβάσεως ούτε το ανάλογο ή μη μεταξύ της τιμής και της αμοιβής, αφενός, και των υπηρεσιών ή αγαθών οι οποίες πρόκειται να παρασχεθούν ως αντάλλαγμα, αφετέρου, εφόσον οι ρήτρες αυτές είναι διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό

και

δοθέντος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, [ΣτΜ.: στην πραγματικότητα πρόκειται για την παράγραφο 2], της οδηγίας 2008/48/ΕΚ , ο διδόμενος στο άρθρο 3, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας αυτής ορισμός του συνολικού κόστους της πιστώσεως για τον καταναλωτή, το οποίο κόστος περιλαμβάνει το σύνολο των προμηθειών τις οποίες καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής στο πλαίσιο της συμβάσεως της καταναλωτικής πίστεως, δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για τον καθορισμό του αντικειμένου μιας διασφαλιζόμενης με υποθήκη συμβάσεως καταναλωτικής πίστεως

ερωτάται αν

οι έννοιες του "αντικειμένου" και/ή της "τιμής" περί των οποίων γίνεται λόγος στο άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ μπορούν να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι εμπίπτει στο "αντικείμενο" και/ή στην "τιμή" της διασφαλιζόμενης με υποθήκη συμβάσεως πίστεως προμήθεια αποκαλούμενη από τους συμβαλλομένους "προμήθεια κινδύνου", περιλαμβανόμενη σε σύμβαση καταναλωτικής πίστεως διασφαλιζόμενη με υποθήκη και υπολογιζόμενη σύμφωνα με τον τύπο 0,22 %, ποσοστό εφαρμοζόμενο επί του υπολοίπου της οφειλόμενης πιστώσεως, καταβλητέο μηνιαίως κατά τις ημερομηνίες λήξεως για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της συμβάσεως πίστεως.

____________

1 - Οδηγία του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95, σ. 29)

2 - Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστεως και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 133, σ. 66).