Language of document : ECLI:EU:C:2012:726

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI A OPTA A CURȚII

16 noiembrie 2012(*)

„Radiere”

În cauza C‑571/11,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Comercial Cluj (România), prin decizia din 19 septembrie 2011, primită de Curte la 14 noiembrie 2011, în procedura

SC Volksbank România SA

împotriva

Andreia Câmpan,

Ioan Dan Câmpan,

PREȘEDINTELE CAMEREI A OPTA A CURȚII,

după ascultarea avocatului general, domnul P. Mengozzi,

pronunță prezenta

Ordonanță

1        Prin scrisoarea din 9 octombrie 2012, primită de grefa Curții la 25 octombrie 2012, Tribunalul Comercial Cluj (în prezent Tribunalul Specializat Cluj) a informat Curtea că își retrage cererea de decizie preliminară.

2        În aceste condiții, urmează să se dispună radierea prezentei cauze din registrul Curții.

3        Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța națională, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, președintele Camerei a opta a Curții dispune:

Radiază cauza C‑571/11 din registrul Curții.

Luxemburg, 16 noiembrie 2012.

Grefier

 

       Îndeplinind funcția de președinte al Camerei a opta

A. Calot Escobar

 

       L. Bay Larsen


* Limba de procedură: româna.