Language of document :

Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora zo 16. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Comercial Cluj - Rumunsko) - SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan, Ioan Dan Câmpan

(vec C-571/11)

Jazyk konania: rumunčina

Predseda ôsmej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012.