Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande av den åttonde avdelningen den 16 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Comercial Cluj - Rumänien) -SC Volksbank Romania SA mot Andreia Campan, Ioan Dan Campan .

( C-571/11)2

Rättegångsspråk: rumänska

Domstolens ordförande av den åttonde avdelningen har beslutat att avskriva målet.

____________

1 -

2 - EUT C 25 av den 28.01.2012.