Language of document :

24. veebruaril 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-16/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mis on seotud hageja pensioniõiguste ülekandmisega liidu pensioniskeemi, mille puhul kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid.

Hageja nõuded

tunnistada õigusvastaseks personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9; tühistada

ega liidu pensioniskeemi, mille puhul kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid.Hageja nõudedtunnistada õigusvastaseks personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9; tühistada 24.mai 2013.aasta otsus hageja poolt enne teenistusse astumist omandatud pensioniõiguste staažilisa kohta seoses nende pensioniõiguste ülekandmisega liidu pensioniskeemi, mille puhul kohaldatakse personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid;mõista kohtukulud välja komisjonilt.