Language of document :

Tužba podnesena 24. veljače 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-16/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke koja se odnosi na prijenos mirovinskih prava tužitelja u mirovinski sustav Unije koji primjenjuje nove OPO koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Proglasiti nezakonitim članak 9. općih provedbenih odredbi članka 11. stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju;poništiti odluku od 24. svibnja 2013. o uračunavanju mirovinskih prava koja je tužitelj stekao prije svojeg stupanja u službu, u okviru prijenosa tih prava u mirovinski sustav institucija Europske unije, u skladu s općim provedbenim propisima članka 11 stavka 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju od 3. ožujka 2011.;naložiti Komisiji snošenje troškova.