Language of document :

Tožba, vložena 24. februarja 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-16/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Ničnost sklepa o prenosu pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Unije, ki uporablja nove splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se nezakonitost člena 9 splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII Kadrovskih predpisov;sklep z dne 24. maja 2013 da se tožeči stranki v okviru prenosa pridobljenih pokojninskih pravic v pokojninski sistem institucij Evropske unije, ki je bil izveden na podlagi splošnih določb za izvajanje člena 11(2) Priloge VIII Kadrovskih predpisov z dne 3. marca 2011, prizna pokojninske pravice, pridobljene pred nastopom dela, naj se razglasi za ničen;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.