Language of document :

Tožba, vložena 4. marca 2014 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-17/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nedodelitvi tožeči stranki treh točk za delovno uspešnost za napredovalno obdobje 2012.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 3. julija 2013 glede dodelitve točk za delovno uspešnost za napredovalno obdobje 2012;

razglasitev ničnosti, če je to potrebno, odločbe z dne 6. decembra 2013 o zavrnitvi pritožbe;naložitev toženi stranki plačila vseh stroškov.