Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 30. april 2014 – Lecolier mod Kommissionen

(Sag F-18/14)

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________