Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (samosoudce) ze dne 29. dubna 2015 – Ibánez Martínez v. Parlament

(Věc F-17/14)1

„Veřejná služba – Úředníci – Udělování bodů za zásluhy – Stanovisko hodnotícího výboru – Široká posuzovací pravomoc správního orgánu – Rovné zacházení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgie) (zástupce: M. Casado García-Hirschfeld, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: V. Montebello-Demogeot a N. Chemaï, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí nepřidělit žalobci tři body za zásluhy při povyšování za rok 2012.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.C. Ibáñez Martínez ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.