Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 29. aprilli 2015. aasta otsus – Ibánez Martínez versus parlament

(kohtuasi F-17/14)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Teenetepunktide andmine – Hindamiskomitee arvamus – Administratsiooni ulatuslik kaalutlusõigus – Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgia) (esindaja: advokaat M. Casado García-Hirschfeld)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: V. Montebello-Demogeot ja N. Chemaï)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta 2012. aasta edutamise raames hagejale teenetepunktid andmata.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta C. Ibáñez Martínezi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Parlamendi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 184, 16.6.2014, lk 41.