Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 29. apríla 2015 – Ibánez Martínez/Parlament

(vec F-17/14)1

(Verejná služba – Úradníci – Pridelenie bodov za zásluhy – Stanovisko hodnotiaceho výboru – Široká miera voľnej úvahy administratívy – Rovnosť zaobchádzania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgicko) (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: V. Montebello-Demogeot a N. Chemaï, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia o nepridelení troch bodov za zásluhy žalobcovi v rámci povyšovania v roku 2012Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Carlos Ibánez Martínez znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskemu parlamentu.