Language of document : ECLI:EU:F:2015:107

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(második tanács)

2015. szeptember 22.

F‑20/14. sz. ügy

Inge Barnett

kontra

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (CESE)

„Közszolgálat – Nyugdíj – Öregségi nyugdíj – A nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazás – A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések – Az általános végrehajtási rendelkezésekre vonatkozó jogellenességi kifogás – Szolgálati érdek – Fogalommeghatározás – Hiány – A kérelmező szakmai tevékenységének időtartama – Mind az uniós intézményeknél, mind azokon kívül folytatott teljes szakmai pályafutás figyelembevétele – Az intézmény mérlegelési mozgástere – Jogszerűség”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott keresete, amellyel I. Barnett azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 2013. július 11‑i, az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata 2013. december 31‑ig hatályos változata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdése szerinti intézkedés 2013. évi kedvezményezettjeinek listáját megállapító határozatát azon részében, amely megtagadja I. Barnettől, hogy az említett intézkedésben részesüljön, és semmisítse meg a panaszának elutasításáról szóló határozatot.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11‑i, az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdése szerinti intézkedés 2013. évi kedvezményezettjeinek listáját megállapító határozatát azon részében, amely megtagadja I. Barnettől, hogy az említett intézkedésben részesüljön. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság maga viseli a saját költségeit és köteles viselni az I. Barnett részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Nyugdíjak – Öregségi nyugdíj – Nyugdíjjogok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazás – A biztosítás feltételei – Szolgálati érdek – Az adminisztráció által elfogadott általános végrehajtási rendelkezésekben meghatározott kritériumok – A kérelmező szakmai tevékenységének időtartamára vonatkozó kritérium – Mind az intézményeknél, mind azokon kívül folytatott teljes szakmai pályafutás figyelembevétele – Megengedhetőség

(Személyzeti szabályzat, VIII. melléklet, 9. cikk, (2) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Nyugdíjak – Öregségi nyugdíj – Nyugdíjjogok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazás – A biztosítás feltételei – Szolgálati érdek –Pusztán a kérelmező szakmai tevékenységének időtartamára, életkorára és érdemeire vonatkozó kritériumok alapján történő fogalommeghatározás – Megengedhetetlenség

(Személyzeti szabályzat, VIII. melléklet, 9. cikk, (2) bekezdés)

1.      A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdésére vonatkozóan az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) által elfogadott általános végrehajtási rendelkezések keretében a nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazást kérő tisztviselő szakmai tevékenysége időtartamának kiszámításához az EGSZB a jelentkezők összes, mind az uniós intézményeknél, mind azokon kívül szerzett szakmai tapasztalatát figyelembe vehette. A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdésének szabályozási célja az uniós intézményeken belüli személyzeti igazgatásnak a nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazás révén történő megkönnyítésére irányul. E rendelkezés tehát nem irányul azon tisztviselők vagy alkalmazottak előnyben részesítésére, akik szakmai pályafutásuk végén az uniós intézményeken belül több szolgálati évet igazolnak, mint azok, akik azért igazolnak kevesebb szolgálati évet az uniós intézményeken belül, mert a pályafutásuk nagyobb részét töltötték az uniós intézményeken kívül, mint az előbbiek.

Másodszor arra kell rámutatni, hogy a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdése alapján a nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazásra csak a szolgálat érdekében kerülhet sor. E rendelkezésből az is következik, hogy a jogalkotó az egyes uniós intézmények kinevezésre jogosult hatóságának mérlegelési jogkört kívánt biztosítani a nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli korengedményes nyugdíjban részesíthető tisztviselők és alkalmazottak kiválasztásához alkalmazott kritériumok tekintetében, feltéve hogy ezek a kritériumok objektívek és előre meghatározottak. A fent említett rendelkezés tehát nem követeli meg, hogy minden uniós intézmény ugyanazokat a kritériumokat fogadja el a jelentkezők rangsorolásához. Következésképpen mivel a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdése nem kötelezi az intézményeket arra, hogy az uniós intézményeknél eltöltött szolgálati időt a nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazásra jelentkezők rangsorolása egyik objektív kritériumának minősítse, de nem is tiltja ezt meg nekik, nem zárható ki, hogy az egyik intézmény úgy döntsön, hogy mérlegelési mozgásterével élve a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó általános végrehajtási rendelkezéseiben több más kritérium között az Unión belüli szolgálati időre vonatkozó kritériumot is megállapítja.

(lásd az 54–57. és a 60. pontot)

Hivatkozás:

Közszolgálati Törvényszék: 2006. szeptember 12‑i De Soeten kontra Tanács ítélet, F‑86/05, EU:F:2006:87, 48. pont.

2.      A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdése szerinti, nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazásban csak akkor lehet részesíteni valakit, ha azt a szolgálati érdek indokolja; a szolgálati érdek fogalmát pedig minden uniós intézmény szabadon határozza meg az általános végrehajtási rendelkezéseiben. A kinevezésre jogosult hatóságnak ezután a jelentkezők rangsorolása céljából olyan objektív kritériumokat és átlátható eljárásokat kell meghatároznia és alkalmaznia, amelyeket szintén rögzítettek az általános végrehajtási rendelkezésekben.

A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szolgálati érdeket, amelyre tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) köteles megvizsgálni a nyugdíjjogosultságok csökkentése nélküli előrehozott nyugdíjazásra vonatkozó kérelmeket, nem lehet az érintettek szakmai tapasztalatának időtartama alapján – sem önmagában véve, sem az életkorra és az érdemekre vonatkozó, az EGSZB által elfogadott általános végrehajtási rendelkezésekben foglalt kritériumokkal együtt – megítélni.

Az életkorhoz, a szakmai tapasztalat időtartamához és az érdemekhez kapcsolódó kritériumok ugyanis, amelyek egyszerűen csak a jelentkezők rangsorolására szolgálnak, azon tisztviselők meghatározására alkalmasak, akik idősebbek, a pályafutásuk során több évet dolgoztak, és az utolsó értékelő jelentéseikben magasabb pontszámot kaptak, ám önmagukban véve nem felelnek meg a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 9. cikke (2) bekezdése szabályozási céljának, amely a személyzeti igazgatás intézmények általi megkönnyítésére irányul.

(lásd a 67., 71., 72., 75., 76. és 78. pontot)