Language of document :

2016 m. gegužės 4 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Pangallo / Komisija

(Byla F-16/14)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 175, 2014 6 10, p. 54.