Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. maja 2016 – Pangallo/Komisija

(Zadeva F-16/14)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 175, 10.6.2014, str. 54.