Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-660/19. sz., Universität Bremen kontra Kutatási Végrehajtó Ügynökség ügyben 2020. december 16-án hozott végzése ellen az Universität Bremen által 2021. február 23-án benyújtott fellebbezés

(C-110/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Universität Bremen (képviselő: C. Schmid egyetemi tanár)

A másik fél az eljárásban: Kutatási Végrehajtó Ügynökség

A fellebbező kérelmei

A fellebbező kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének (nyolcadik tanács) a T-660/19. sz., Universität Bremen kontra Kutatási Végrehajtó Ügynökség ügyben 2020. december 16-án hozott végzését;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék – lehetőség szerint egy másik tanács – elé érdemben történő határozathozatal céljából;

állapítsa meg, hogy az Universität Bremennek Christoph Schmid egyetemi tanár által a T-660/19. sz. ügyben történő képviselete az Európai Unió Bírósága alapokmánya 19. cikkének hetedik bekezdése alapján érvényes;

másodlagosan, amennyiben megtagadják az említett egyetemi tanár általi érvényes képviseletet, állapítsa meg, hogy az Universität Bremen jogosult arra, hogy a T-660/19. sz. ügyben folytatott eljárást a jelenlegi formájában olyan ügyvéd folytassa tovább a Törvényszék előtt, aki megfelel az alapokmány 19. cikkének (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek;

a költségekről a Törvényszék határozzon azzal, hogy az alperes – a Törvényszék határozatától függetlenül – viseli az eddigi eljárás és a fellebbezési eljárás költségeit, vagy másodlagosan, mindegyik fél maga viseli az eddigi eljárásban felmerült saját költségeit; rendelje el, hogy mindkét esetben haladéktalanul térítsék vissza a felperes által a Törvényszék előtti eljárásban az alperesnek fizetett ügyvédi munkadíjat.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt állítja, hogy a megtámadott végzés tévesen utasítja el mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant a Kutatási Végrehajtó Ügynökség 2019. július 16-i Ares (2019) 4590599 határozatának a megsemmisítése iránti keresetét azon az alapon, hogy Christoph Schmid egyetemi tanár a Törvényszék eljárási szabályzatának 126. cikke értelmében nem rendelkezett érvényes képviselettel. A Törvényszék e végzése téves jogalkalmazáson alapul. Először is, a Törvényszék figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy azok az egyetemi tanárok, akik a tagállam joga szerint bíróság előtt eljárhatnak, az Európai Unió Bírósága alapokmánya 19. cikke hetedik bekezdésének szövege és rendszere alapján kiváltságos helyzetben vannak, és nem kell megfelelniük az Európai Unió Bírósága alapokmánya 19. cikkének harmadik és negyedik bekezdésében előírt önálló ügyvédfogalom feltételeinek. Másodszor és másodlagosan, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében és az EJEE 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt, meghallgatáshoz való alapvető joggal, valamint az arányosság elvével összhangban a Törvényszéknek mindenesetre jeleznie kellett volna az elfogadhatósággal kapcsolatos problémákat; alternatív megoldásként az ilyen hivatkozást legalább a Törvényszék honlapján, például a „Ellenőrző lista: Keresetlevél” alatt fel kellett volna tüntetni.

____________