Language of document :

2022 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Universität Bremen / Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

(Byla C-110/21 P)1

(Apeliacinis skundas – Ieškinys dėl panaikinimo – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnis – Neprivilegijuotųjų šalių atstovavimas Sąjungos teismuose nagrinėjamose bylose dėl tiesioginių ieškinių – Universiteto dėstytojas – Dėstytojas, dėstantis universitete, kuris yra atstovaujamas pareiškus ieškinį, ir einantis projekto, kuris yra ginčo dalykas, koordinatoriaus ir grupės vadovo pareigas – Nepriklausomumo sąlyga – Tiesioginio ir asmeninio suinteresuotumo ginčo sprendimu buvimas)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Universität Bremen, atstovaujamas C. Schmid

Kita proceso šalis: Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA), atstovaujama V. Canetti ir S. Payan-Lagrou, padedamų advocaat R. van der Hout ir Rechtsanwalt C. Wagner

Rezoliucinė dalis

Panaikinti 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį Universität Bremen / REA (T-660/19, nepaskelbta Rink., EU:T:2020:633).

Grąžinti bylą T-660/19 Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

____________

1 OL C 182, 2021 5 10.