Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2022. gada 14. jūlija spriedums – Universität Bremen/Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA)

(Lieta C-110/21 P) 1

(Apelācija – Atcelšanas prasība – Eiropas Savienības Tiesas statūtu 19. pants – Neprivileģēto lietas dalībnieku pārstāvība tiešajā prasībā Savienības tiesās – Augstskolas pasniedzējs – Pasniedzējs, kurš ir mācībspēks šajā prasībā pārstāvētajā augstskolā, kā arī veic projekta, kas ir strīda priekšmets, koordinatora un darba grupas vadītāja funkcijas – Nosacījums par neatkarību – Tiešas un personiskas ieinteresētības strīda atrisināšanā esamība)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Universität Bremen (pārstāvis: C. Schmid)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA) (pārstāves: V. Canetti un S. Payan-Lagrou, kurām palīdz R. van der Hout, advocaat, un C. Wagner, Rechtsanwalt)

Rezolutīvā daļa

Atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2020. gada 16. decembra rīkojumu Universität Bremen/REA (T-660/19, nav publicēts, EU:T:2017:633).

Nodot lietu T-660/19 atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai.

Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

____________

1 OV C 182, 10.5.2021.