Language of document :

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juli 2022 – Universität Bremen/Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)

(Zaak C-110/21 P)1

(Hogere voorziening – Beroep tot nietigverklaring – Artikel 19 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie – Vertegenwoordiging van niet-bevoorrechte partijen in het kader van een rechtstreeks beroep bij de rechterlijke instanties van de Europese Unie – Hoogleraar – Hoogleraar die lesgeeft aan de in het kader van dit beroep vertegenwoordigde universiteit en die tevens werkzaam is als coördinator en teamleider van het project waarop het geding betrekking heeft – Voorwaarde van onafhankelijkheid – Bestaan van een rechtstreeks en persoonlijk belang bij de uitkomst van het geding)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Universität Bremen (vertegenwoordiger: C. Schmid)

Andere partij in de procedure: Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) (vertegenwoordigers: V. Canetti en S. Payan-Lagrou, gemachtigden, bijgestaan door R. van der Hout, advocaat, en C. Wagner, Rechtsanwalt)

Dictum

De beschikking van het Gerecht van de Europese Unie van 16 december 2020, Universität Bremen/REA (T-660/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:633), wordt vernietigd.

Zaak T-660/19 wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________

1 PB C 182 van 10.5.2021.