Language of document : ECLI:EU:C:2021:476

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

MICHAL BOBEK

prednesené 10. júna 2021(1)

Spojené veci C177/19 P, C178/19 P a C179/19 P

Spolková republika Nemecko

proti

Ville de Paris,

Ville de Bruxelles,

Ayuntamiento de Madrid,

Európskej komisii (C177/19 P)

a

Maďarsko

proti

Ville de Paris,

Ville de Bruxelles,

Ayuntamiento de Madrid,

Európskej komisii (C178/19 P)

a

Európska komisia

proti

Ville de Paris,

Ville de Bruxelles,

Ayuntamiento de Madrid (C179/19 P)„Odvolanie – Životné prostredie – Nariadenie (EÚ) 2016/646 – Emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) – Právomoc orgánu miestnej štátnej správy príslušného pre ochranu životného prostredia obmedziť premávku určitých vozidiel – Aktívna legitimácia miestnych celkov – Priama dotknutosť – Regulačný akt, ktorý nevyžaduje prijatie vykonávacích opatrení – Vykonávacie právomoci Komisie – Stanovenie limitov emisií oxidov dusíka, ktoré nemožno prekročiť (NTE) pri skúškach emisií pri skutočnej jazde (RDE) – Použitie faktorov zhody CF pollutant – Čiastočné zrušenie – Úprava časových účinkov zrušenia“


1      Jazyk prednesu: angličtina.