Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2015-0521\tra-doc-et-req_comm-t-0521-2015-201508921-02_00.doc

7. septembril 2015 esitatud hagi – Diesel versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Sprinter megacentros del deporte (Kõver- ja nurgeline joon)

(kohtuasi T-521/15)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Diesel SpA (Breganze, Itaalia) (esindaja: A. Gaul)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Sprinter megacentros del deporte, SL (Elche, Hispaania)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: kujutismärk (kõvera ja nurgelise joone kujutis) – registreerimistaotlus nr 11 404 019

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 18. juuni 2015. aasta otsus asjas R 3291/2014-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

ühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väide

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

____________