Language of document :

Kanne 7.9.2015 – Diesel v. SMHV – Sprinter megacentros del deporte (kaareva ja kulmikas viiva)

(Asia T-521/15)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Diesel SpA (Breganze, Italia) (edustaja: asianajaja A. Gaul)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Sprinter megacentros del deporte, SL (Elche, Espanja)

Menettely SMHV:ssä

Hakija: muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: kuviomerkki (kaareva ja kulmikas viiva) – Rekisteröintihakemus nro 11 404 019

SMHV:ssä käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: SMHV:n toisen valituslautakunnan 18.6.2015 asiassa R 3291/2014-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

____________