Language of document :

Presuda Općeg suda od 20. srpnja 2017. – Diesel protiv EUIPO-a – Sprinter megacentros del deporte (Prikaz zakrivljene i uglate linije)

(predmet T-521/15)1

(„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje zakrivljenu i uglatu liniju – Raniji figurativni žig Europske unije koji prikazuje veliko slovo „D” – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Diesel SpA (Breganze, Italija) (zastupnici: A. Gaul, M. Frank, A. Parassina i K. Dani, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: J. Ivanauskas i A. Folliard-Monguiral, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Sprinter megacentros del deporte, SL (Elche, Španjolska) (zastupnik: S. Malynicz, QC)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. lipnja 2015. (predmet R 3291/2014-2) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Diesel i Sprinter megacentros del deporte.

Izreka

Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda Europske Unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 18. lipnja 2015. (predmet R 3291/2014-2).

Nalaže se EUIPO-u snošenje vlastitih troškova kao i troškova društva Diesel SpA.

Društvo Sprinter megacentros del deporte, SL snosit će vlastite troškove.

____________

1     SL C 381, 16. 11. 2015.