Language of document : ECLI:EU:T:2017:536

Rettens dom (Sjette Afdeling) af 20. juli 2017 – Diesel mod EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Gengivelse af buet og vinklet linje)

(Sag T-521/15)

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærke, som gengiver en buet og vinklet linje – det ældre EU-figurmærke, der gengiver det store bogstav »D« – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)«

1.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der først fremlægges for Retten – udelukket

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65)

(jf. præmis 17)

2.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – tegn, der kan udgøre et varemærke – tegn sammensat af et bogstav eller en kombination af bogstaver – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 4, stk. 7, og art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 21, 61 og 62)

3.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 23, 24 og 58-60)

4.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – figurmærke, der gengiver en buet og vinklet linje, og figurmærke, der gengiver det store bogstav »D«

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 27, 56 og 67-70)

5.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – vægtning af tegnenes ligheds- eller forskelsbestanddele – hensyntagen til tegnenes væsentligste kendetegn eller til markedsføringsbetingelserne for varerne eller tjenesteydelserne – beklædningssektoren

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 57)

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 18. juni 2015 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 3291/2014-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Diesel og Sprinter megacentros del deporte.

Konklusion

1)

Afgørelsen truffet den 18. juni 2015 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 3291/2014-2) annulleres.

2)

EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Diesel SpA afholdte omkostninger.

3)

Sprinter megacentros del deporte, SL bærer sine egne omkostninger.