Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. junija 2008 - Feral proti Comité des Régions

(Zadeva F-59/07)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je zaradi sporazumne rešitve spora odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 199, 25.8.2007, str. 51.