Language of document :

Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 - Collotte mot kommissionen

(Mål F-58/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarande 2006 - Förmåga att arbeta på ett tredje språk)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pascal Collotte (Abstraat, Belgien) (ombud: advokaten É. Boigelot, därefter advokaterna É. Boigelot och L. Defalque)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid, därefter C. Berardis-Kayser och L. Lozano Palacios)

Intervenient: Europeiska unionens råd (ombud: I. Šulce och M. Simm)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad A*12, i avsaknad av bevis av vederbörandes förmåga att arbeta på ett tredje språk, med avseende på befordringsförfarandet 2006 - Skadeståndsyrkande

Domslut

Beslutet att inte befordra Pascal Collotte med avseende på befordringsförfarandet 2006 ogiltigförklaras.

Talan ogillas såvitt avser övriga yrkanden.

Europeiska gemenskapernas kommission ska ersätta sina rättegångskostnader och bära sökandens rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska ersätta sina rättegångskostnader

____________

1 - EUT C 199, 25.08.2007 s. 50