Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELSŐ TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2008. június 30.

F‑59/07. sz. ügy

Pierre-Alexis Feral

kontra

az Európai Unió Régióinak Bizottsága

„Egyezség útján történő rendezés a Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére – Törlés”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben P.‑A. Feral azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék: semmisítse meg a Régiók Bizottsága Hivatala igazgatójának 2006. július 26‑i, a felperes számára – a 2003 márciusa és 2005 májusa között teljesített kifizetések Franciaországba átutalt részének korrekciós együtthatója címén – folyósított összegek visszakövetelésére vonatkozó határozatát; ugyanezen igazgató ezen összeget 3 600,16 euróban megállapító 2006. december 4‑i határozatát; kötelezze a Régiók Bizottságát a felperes részére ezen összeg késedelmi kamattal növelt összegének visszafizetésére; kötelezze a Régiók Bizottságát a késedelmi kamattal növelt azon összeg megfizetésére, amelyet a felperesnek a kifizetések azon részének korrekciós együtthatója címén kellett volna kifizetni, melyet 2005 júniusa óta Franciaországba kellett volna átutalni; kötelezze a Régiók Bizottságát a felperes díjazása egy részének korrekciós együtthatóval történő, Franciaországba való átutalásának újrakezdésére.

Határozat: Az első tanács elnöke elrendeli az F‑59/07. sz., Feral kontra Régiók Bizottsága ügynek a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából való törlését. A Régiók Bizottsága köteles a felperesnek 3750 eurót fizetni a felperesnél felmerült költségek felének fedezésére. A felperes maga viseli a költségeinek fennmaradó részét. A Régiók Bizottsága maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. és 74. cikk)