Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

30 juni 2008

Zaak F‑59/07

Pierre-Alexis Feral

tegen

Comité van de Regio’s van de Europese Unie

„Minnelijke regeling op initiatief van Gerecht – Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarbij Feral verzoekt om nietigverklaring van het besluit van de Directeur van de administratie van het Comité van de Regio’s van 26 juli 2006 om de bedragen terug te vorderen die hem zijn betaald door toepassing van de aanpassingscoëfficiënt op het deel van zijn bezoldiging dat van maart 2003 tot en met mei 2005 naar Frankrijk is overgemaakt en van het besluit van diezelfde directeur van 4 december 2006 om dit bedrag op 3 600,16 EUR vast te stellen, alsmede om veroordeling van het Comité van de Regio’s tot terugbetaling van dit bedrag aan hem, vermeerderd met een vertragingsrente, tot betaling, met vertragingsrente, van het bedrag dat hem had moeten worden betaald als gevolg van de aanpassingscoëfficiënt op het deel van zijn bezoldiging dat vanaf juni 2005 naar Frankrijk had moeten worden overgemaakt, en tot hervatting van de overmaking van een deel van zijn bezoldiging naar Frankrijk, met toepassing van de aanpassingscoëfficiënt.

Beslissing: Zaak F‑59/07, Feral/Comité van de Regio’s, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Het Comité van de Regio’s zal verzoeker het bedrag van 3 750 EUR betalen voor de helft van de door hem gemaakte kosten. Verzoeker zal het restant van zijn eigen kosten dragen. Het Comité van de Regio’s draagt zijn eigen kosten.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)