Language of document : ECLI:EU:F:2008:89

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 30 juni 2008

Mål F-59/07

Pierre-Alexis Feral

mot

Europeiska unionens regionkommitté

”Förlikning på initiativ av personaldomstolen – Avskrivning”

Saken: Talan väckt av Pierre-Alexis Feral, med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av direktören för regionkommitténs administration den 26 juli 2006 om att återkräva de belopp som betalats ut till honom som korrigeringskoefficient för den del av hans lön som överförts till Frankrike mellan mars 2003 och maj 2005 och av det beslut som fattats av samme direktör den 4 december 2006 om att fastställa detta belopp till 3 600,16 EUR, samt yrkande om att regionkommittén ska förpliktas återbetala detta belopp jämte dröjsmålsränta till honom, erlägga det belopp som han skulle ha erhållit som korrigeringskoefficient för den del av lönen som borde ha överförts till Frankrike från juni 2005 jämte dröjsmålsränta och överföra en del av hans lön till Frankrike med tillämpning av korrigeringskoefficient.

Avgörande: Målet F‑59/07, Feral mot regionkommittén, avskrivs från vidare handläggning. Regionkommittén ska ersätta hälften av sökandens rättegångskostnad med ett belopp om 3 750 euro. Sökanden ska bära återstoden av sin rättegångskostnad. Regionkommittén ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69 och 74)