Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

23. ledna 2008

Věc F-62/07

Chantal De Fays

v.

Komise Evropských společenství

„Smírné narovnání z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se Ch. De Fays, jež se opírá o své posudky o vývoji služebního postupu za hodnotící období 2003, 2004 a 2005, domáhá zejména toho, aby byla Komisi uložena náhrada nemajetkové újmy utrpěné z důvodu opožděného vypracování uvedených posudků a z důvodu pokračujícího hodnocení obsaženého v uvedených posudcích, které neodpovídá jejímu skutečnému výkonu.

Rozhodnutí: Věc F-62/07, De Fays v. Komise, je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Komise se zavazuje, že zaplatí žalobkyni symbolické 1 euro. Komise ponese přiměřené výdaje a náklady řízení vynaložené žalobkyní. Komise ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články 69 a 74)