Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

23. jaanuar 2008

Kohtuasi F‑62/07

Chantal De Fays

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega C. De Fays palub 2003., 2004. ja 2005. aasta karjääriarengu aruannetele toetudes eelkõige kohustada komisjoni hüvitama mittevaraline kahju, mis talle tekitati nimetatud aruannete hilinenult koostamisega ning nendes aruannetes sisalduvate selliste hinnangute kordamisega, mis ei olnud tema tegeliku sooritusega vastavuses.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑62/07: De Fays vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Komisjon kohustub hagejale maksma ühe euro suuruse sümboolse summa. Mõista komisjonilt välja hageja mõistlikud kulud ja kohtukulud. Komisjon kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)