Language of document : ECLI:EU:F:2009:144

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 27. oktobra 2009

Zadeva F-61/07

Gerhard Bauch

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Odpravnina – Pravna narava“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero G. Bauch predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 9. oktobra 2006, s katero je bil zavrnjen njegov predlog, naj se v bistvu spremeni njegovo potrdilo, izdano v zvezi z odpravnino, ki jo je prejel leta 1994 po izteku svoje pogodbe začasnega uslužbenca.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Odpravnina – Povezava s pravico do starostne pokojnine

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga VIII, člena 11(1) in 12)

2.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Odpravnina – Izračun

1.      Čeprav odpravnina kot taka nima značilnosti starostne pokojnine, je iz člena 12 Priloge VIII k prejšnjim kadrovskim predpisom razvidno, da je odpravnina namenjena uradnikom ali uslužbencem, ki so zaradi mesečnih prispevkov, odbitih od njihove plače, potencialno dobili pravice do starostne pokojnine, vendar jim starostne pokojnine Skupnosti ni mogoče dejansko izplačati, ker so bili zaposleni manj kot deset let, niti zanje ni mogoče uporabiti določb člena 11(1) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom v različici, veljavni do 30. aprila 2004. Poleg tega se znesek, izplačan na podlagi člena 12(b) Priloge VIII k istim kadrovskim predpisom, ki je ena od dveh sestavin odpravnine začasnih uslužbencev, izplača na podlagi vsote zneskov, ki so bili navedenim uslužbencem kot pokojninski prispevki odtegnjeni od osnovne plače in katerim se prištejejo 3,5-odstotne letne obresti. Zato ni mogoče dopustiti, da se odpravnini odvzame vsaka povezava s pravico do starostne pokojnine.

(Glej točke od 51 do 56.)

2.      Samo dejstvo, da se odpravnina izplača kot nadomestilo uslužbencem, ki so potencialno dobili pravice do starostne pokojnine, vendar jim te dejansko ni mogoče izplačati, ne pomeni nujno, da mora vsota take odpravnine ustrezati aktuarskemu ekvivalentu njihovih potencialnih pravic do starostne pokojnine.

(Glej točko 60.)