Language of document : ECLI:EU:C:2016:519

ORDONANȚA CURȚII (Camera a cincea)

29 iunie 2016(*)

„Rectificarea unei hotărâri”

În cauzele conexate C‑260/14 REC și C‑261/14 REC,

având ca obiect cereri de decizii preliminare formulate în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Bacău (România), prin deciziile din 8 mai 2014, primite de Curte la 30 mai 2014, în procedurile

Județul Neamț (C‑260/14),

Județul Bacău(C‑261/14)

împotriva

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul J. L. da Cruz Vilaça, președinte de cameră, domnii F. Biltgen, A. Borg Barthet și E. Levits (raportor) și doamna M. Berger, judecători,

avocat general: domnul Y. Bot,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

după ascultarea avocatului general,

dă prezenta

Ordonanță

1        La 26 mai 2016, Curtea (Camera a cincea) a pronunțat Hotărârea Județul Neamț și Județul Bacău (C‑260/14 și C‑261/14, EU:C:2016:360).

2        Această hotărâre conține o eroare materială care trebuie rectificată din oficiu, în temeiul articolului 103 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) dispune:

1)      În partea introductivă a Hotărârii din 26 mai 2016, Județul Neamț și Județul Bacău (C‑260/14 și C‑261/14, EU:C:2016:360), mențiunea referitoare la observațiile prezentate de guvernul român trebuie rectificată după cum urmează:

–        „–     pentru guvernul român, de R. H. Radu, de V. Angelescu și de D. M. Bulancea, în calitate de agenți;”.

2)      Originalul prezentei ordonanțe se anexează originalului hotărârii rectificate. Se face mențiune despre această ordonanță pe marginea originalului hotărârii.

Semnături


* Limba de procedură: româna.