Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgien) den 31. december 2018 – SI og Brompton Bicycle Ltd mod Chedech / Get2Get

(Sag C-833/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de l’entreprise de Liège

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: SI og Brompton Bicycle Ltd

Sagsøgt: Chedech / Get2Get

Præjudicielle spørgsmål

–    Skal EU-retten og nærmere bestemt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF 1 af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, der i artikel 2-5 fastsætter de forskellige enerettigheder, der indrømmes rettighedshavere, fortolkes således, at værker, hvis form er nødvendig for at nå et teknisk resultat, ikke er omfattet af ophavsretlig beskyttelse?

–    Skal der ved vurderingen af, om en form er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, tages hensyn til følgende kriterier:

•    Eksistensen af andre former, der gør det muligt at nå det samme tekniske resultat?

•    Formens effektivitet med hensyn til at nå det pågældende resultat?

•    Den hævdede designkrænkers ønske om at nå dette resultat?

•    Eksistensen af et ældre nu udløbet patent på den proces, der gør det muligt at nå det ønskede tekniske resultat?

____________

1     EFT L 167, s. 10.