Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgia) on esittänyt 31.12.2018 – SI ja Brompton Bicycle Ltd v. Chedech / Get2Get

(asia C-833/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de l’entreprise de Liège

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SI ja Brompton Bicycle Ltd

Vastaaja: Chedech / Get2Get

Ennakkoratkaisukysymykset

–    Onko unionin oikeutta ja erityisesti tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2001/29/EY,1 jossa säädetään muun muassa, että tekijänoikeuksien haltijoilla on sen 2–5 artiklassa tunnustetut erilaiset yksinoikeudet, tulkittava siten, että siinä suljetaan pois tekijänoikeussuojasta teokset, joiden muoto on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi?

–    Onko sen arvioimisessa, onko muoto välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, otettava huomioon seuraavat kriteerit:

•    muiden sellaisten muotojen olemassaolo, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos

•    muodon tehokkuus kyseisen tuloksen saavuttamisessa

•    tekijänoikeuden väitetyn loukkaajan tahto saavuttaa kyseinen tulos

•    aiemmin myönnetty patentti, jonka voimassaolo on päättynyt, sellaiseen menettelyyn, jonka avulla tavoiteltu tekninen tulos voidaan saavuttaa?

____________

1 EYVL 2001, L 167, s. 10