Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de l'entreprise de Liège (Belgia) la 31 decembrie 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech / Get2Get

(Cauza C-833/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de l'entreprise de Liège

Părțile din procedura principală

Reclamanți: SI, Brompton Bicycle Ltd

Pârâtă: Chedech / Get2Get

Întrebările preliminare

Dreptul Uniunii, și în special Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională1 , care stabilește, în special, diferitele drepturi exclusive recunoscute titularilor dreptului de autor prin articolele 2 - 5, trebuie interpretat în sensul că exclude de la protecția conferită de dreptul de autor operele a căror formă este necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic?

Pentru a aprecia caracterul necesar al unei forme pentru obținerea unui rezultat tehnic, trebuie luate în considerare următoarele criterii:

existența altor forme posibile care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic?

eficiența formei pentru obținerea rezultatului respectiv?

voința pretinsului autor al contrafacerii de a obține acest rezultat?

existența unui brevet anterior, în prezent expirat, cu privire la procedeul care permite obținerea rezultatului tehnic urmărit?

____________

1 JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol.1, p. 230.