Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de l'entreprise de Liège (Belgija) 31. decembra 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech / Get2Get

(Zadeva C-833/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de l'entreprise de Liège

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: SI, Brompton Bicycle Ltd

Tožena stranka: Chedech / Get2Get

Vprašanji za predhodno odločanje

    Ali je treba pravo Unije, zlasti Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi,1 ki v členih od 2 do 5 določa zlasti različne izključne pravice, ki se priznavajo imetnikom avtorske pravice, razlagati tako, da iz avtorskopravnega varstva izključuje dela, katerih oblika je potrebna za dosego tehničnega učinka?

–    Ali je treba pri presoji, ali je neka oblika potrebna za dosego tehničnega učinka, upoštevati naslednja merila:

•    obstoj drugih možnih oblik, ki omogočajo dosego enakega tehničnega učinka,

•    učinkovitost oblike za dosego navedenega učinka,

•    željo domnevnega kršitelja, da doseže ta učinek,

•    obstoj prejšnjega patenta, ki je prenehal veljati, za postopek, ki omogoča dosego želenega tehničnega učinka?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230.