Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. oktobrī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Garlsson Real Estate SA, likvidācijas procesā, u.c./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(lieta C-537/16)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītāji: Garlsson Real Estate SA, likvidācijas procesā, Stefano Ricucci, Magiste International SA

Pretprasības iesniedzēja: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantā paredzētā tiesību norma, kas interpretēta saskaņā ar ECPAK 7. protokola 4. pantu, attiecīgo Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un valsts tiesisko regulējumu, nepieļauj iespēju uzsākt administratīvu procesu par tādu nodarījumu (nelikumīga rīcība, kas izpaužas kā tirgus manipulācijas), par kuru tas pats subjekts jau ir notiesāts ar galīgu notiesājošu spriedumu kriminālprocesā?

Vai valsts tiesa var tieši piemērot Eiropas Savienības principus saistībā ar “ne bis in idem” principu, pamatojoties uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 50. pantu, kas interpretēts saskaņā ar ECPAK 7. protokola 4. pantu, attiecīgo Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un valsts tiesisko regulējumu?

____________