Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Polsko) dne 8. února 2021 – E.K., S.K. v. D.B.P.

(Věc C-80/21)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Účastníci původního řízení

Žalobci: E.K., S.K.

Žalovaná: D.B.P.

Předběžné otázky

Musí být čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS1 ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících ujednáních] ve spotřebitelských smlouvách vykládány v tom smyslu, že brání soudnímu výkladu vnitrostátních předpisů, podle kterého soud nekonstatuje zneužívající povahu celého smluvního ujednání, ale pouze tu část, v níž je toto ujednání zneužívající, takže toto ujednání zůstává zčásti účinné?

Musí být čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice 93/13 vykládány v tom smyslu, že brání soudnímu výkladu vnitrostátních ustanovení, podle kterého soud poté, co konstatoval zneužívající povahu smluvního ujednání, bez kterého by smlouva nemohla nadále existovat, může změnit zbývající část smlouvy výkladem projevu vůle stran, aby zabránil neplatnosti smlouvy, která je pro spotřebitele příznivá?

____________

1 Úř. věst. 1993, L 95, s. 29