Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Poola) 8. veebruaril 2021 – E.K., S.K. versus D.B.P.

(kohtuasi C-80/21)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: E.K., S.K.

Kostja: D.B.P.

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ1 ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes artikli 6 lõiget 1 ja artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormide selline kohtulik tõlgendamine, mille kohaselt kohus ei tuvasta mitte lepingutingimuse kui terviku, vaid üksnes selle tingimuse ebaõiglaseks muutva osa ebaõiglust, mille tagajärjel jääb lepingutingimus osaliselt kehtima?

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes artikli 6 lõiget 1 ja artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormide selline kohtulik tõlgendamine, mille kohaselt võib kohus, kui ta tuvastab lepingutingimuse ebaõigluse – tingimus, ilma milleta ei saa leping jääda kehtima –, muuta lepingu ülejäänud osa, tõlgendades poolte tahteavaldusi, et vältida lepingu tühisuse tuvastamist, mis on tarbijale kasulik?

____________

1 ELT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.