Language of document :

2021 m. vasario 8 d. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje E. K., S. K. / D. B. P.

(Byla C-80/21)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: E. K., S. K.

Atsakovas: D. B. P.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 6 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad joms prieštarauja teismo pateikiamas nacionalinės teisės nuostatų išaiškinimas, pagal kurį teismas nesąžininga pripažįsta ne visą sutarties sąlygą, o tik tą jos dalį, dėl kurios ji yra nesąžininga, todėl ši sąlyga lieka iš dalies veiksminga?

2.    Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 6 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad joms prieštarauja teismo pateikiamas nacionalinės teisės nuostatų išaiškinimas, pagal kurį teismas, konstatavęs, kad sutarties sąlyga, be kurios sutartis negalėtų galioti, yra nesąžininga, gali pakeisti likusią sutarties dalį aiškindamas šalių valios išraišką, kad būtų išvengta sutarties, kuri yra naudinga vartotojui, negaliojimo?

____________

1 OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.